" Lojistik Sistem "  Satellite Network  Security Systems

B.O.D  (Dedicated geniş bant çift yönlü özel uydu iletişimleri)   

Profesyonel ekipmanlar ve ölçeklenebilir link hatları ile uydu üzerinden veri iletişimi için size özel bir alan.Özel bu alanda istediğiniz kadar veri iletişimi yapabilirsiniz.
Uydu üzerinden gerçekleşen veri iletişiminde yüksek güvenlik ve süratle işleriniz daha güvenilir ve çabuk..

BOD Nedir ? “Bandwidth on Demand” (BoD), istenilen zamanda, istenilen bant genişliğinde bir veya bir çok link’in birbirinden bağımsız olarak kullanıma açılabilmesidir. Sistem istenilen zamanlarda, istenilen bant genişliğinde ve istenildiği kadar link’i istenilen süreyle açıp kapatabilme özelliğindedir.
BoD sistemi, Hughes Network Systems tarafından üretilmiş TRES uydu modemlerine NMS (Network Managemet Sistem) yazılımı ile uzaktan yönetilebilme özelliğinin kazandırıldığı bir sistem olarak düşünülebilir. Sistemin donanımsal envanteri TRES modemler olduğundan link kapasitelerinde TRES modemlerinki kadar geniş, esnek ve ölçeklendirilebilir olmaktadır. (32Kbps-2048Kbps)
                                                                        

Niçin BOD ?
Tüm bilgi teknolojilerinin kullanılmasında ve geliştirilmesinde iletişim, en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün kurulacak bir link, ileride doğabilecek ek kapasite ihtiyaçlarını karşılayamadığında, sorunsuz bir şekilde upgrade edilebilmeli, gelişen teknolojiyle birlikte açık standartları destekleyebilmelidir.
Şirketler, iletişim yatırımlarını, kurdukları altyapılarını en uygun performans ile ve olabildiğince uzun süre kullanmayı planlayarak yaparlar. İletişim altyapılarının değiştirilmesi oldukça zahmetli ve masraflı olduğundan firmaların bu tür yatırımlara yaklaşımları oldukça hassas olmaktadır. Bir firmanın kritik linklerini BoD sistemi ile oluşturması veya yedeklemesi network sürekliliğini garantilerken network güvenliğini de maksimum seviyelerde sağlayabilmektedir.
Sistemde yapılabilecek DDR tanımları ile hiç bir personele ihtiyaç duyulmadan portlarına data akışı geldiğinde up olabilen, bu sayede insan hata oranlarını minimuma indiren ve insansız çalışabilen bir sistem olan BoD alternatif felaket senaryolarında da linklerin up kalabilmesini sağlayan en uygun çözüm olmaktadır.
Ses, görüntü ve veri, kısacası her türlü iletişim ihtiyacı tek bir link üzerinden gerçekleştirilebildiği için tahsis edilen linklerin daha efektif kullanılması mümkün olabilmektedir. Karasal linklerin aksine, BoD sisteminde belirli bir noktaya hat tahsisi yapılmayıp; link istenildiğinde farklı bir lokasyona yönlendirilebilmektedir.
BoD sisteminde iletişim için Uydu Yer İstasyonu’nun (Hub) kullanılmaması, VSAT sistemlerine oranla büyük avantajlar sağlamaktadır. Örneğin, BoD üzerinden iletişimde, bazı uygulamalarda kritik olabilecek cevaplama süreleri (response time) VSAT sistemlerine oranla çok düşük seviyelerde olmakta; bu da BoD sisteminin çok daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan eşzamanlı ses, görüntü ve veri iletişiminde BoD sistemleri yegane çözüm olmaktadır.
İşletmeler, SCPC sistemi sayesinde; kaliteli bir iletişim ile ses, görüntü ve veri akışlarını hızlandırarak üretim ve kalite değerlerini artırmaktadırlar. Bu da faal oldukları pazarlarda teknolojik üstünlükleri ile daha sıkı rekabet etmelerini sağlamaktadır.
Tüm bu faktörler düşünüldüğünde SCPC sistemi; esnekliği ve yetenekleri ile kurumsal bir organizasyonun her türlü iletişim ihtiyacına cevap verebildiği gibi, kolay kurulum ve kullanım avantajlarıyla, katma değerli avantajlar sağlamaktadır.
BoD sisteminde bağlantı kurulacak veya kurulabilecek lokasyonlarda gerekli ekipmanların bulunması linkin farklı lokasyonlara yönlendirilebilmesi için yeterlidir. Linkin yönlendirilmesi için Dexar‘a istekte bulunulması yeterli olmaktadır. Böylece karasal linklerde sahip olmak için ekstra maliyetler gerektiren esneklik ve stabiliteye, BoD sistemi ile hemen sahip olunabilmektedir. Buda farklı lokasyonlardaki BoD sistemlerinin artmasıyla tüm Network’ün çok esnek bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

BOD Nasıl Çalışır ? Sistemin aktivasyonu; ihtiyaca yönelik linklerin Dexar Network Operasyon Merkezi’ne (NOC) yeni bir devre olarak tanıtılmasıyla başlar. Sisteme yeni devreler tanıtılırken aynı zamanda oluşturulan uydu networkünün grafik olarak haritası çıkarılmış olur. Bu da Ağ Yönetiminde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sistemde tanıtılan devreler, özellikleri doğrultusunda zamanı geldiğinde veya data akış talebi geldiğinde aktif olmaktadır. Bu aktivasyonların başlatılması veya sonlandırılması remote noktalarda ve merkez noktada bulunan supervisior modemler tarafından sağlanmaktadır. Remote noktalardaki supervisior modemler daha önce tanımlanan devre özelliklerine göre traffic modemlerini kontrol ederek istenilen zamanda istenilen bant genişliğinde linklerin kurulabilmelerini sağlamaktadır. Sistemde bir değişikliğe gidilmesi için NMS üzerindeki gerekli devrede ihtiyaç duyulan değişiklikleri tanımlamak yeterli olmaktadır. Değişiklik Uydu Yer İstasyonu’nda (Hub) bulunan supervisior modem tarafından remote supervisior modeme iletilmekte, remote supervisor modem de traffic modemleri istek doğrultusunda tekrar konfigüre etmektedir.
Sistemin işletilebilmesi için Müşteri tarafında her hangi bir hub yatırımı ve maliyeti söz konusu değildir. Müşterinin kendisine Merkez olarak seçmiş olduğu lokasyon Dexar için bir remote noktadır. Müşterinin lokasyonları ve Merkezi, Dexar Teleport’ta remote olarak tanımlanır ve gerekli linkler NMS üzerinde oluşturulur. Link tanımlamalarından sonra Müşterinin kendisine merkez olarak seçtiği lokasyon ile diğer lokasyonlar arasında linkler aktive edilir.
Sisteminde çalışmasından anlaşılacağı üzere NMS yazılımı ve merkez Hub yatırımı sadece DEXAR için sözkonusudur ve gerekli yatırımlar yapılmış durumdadır. Sistem (Network Operation Center) NOC’de aktif olmakla birlikte bir element manager, bir NMS yazılım ve bir Hub Supervisiory modemden oluşmaktadır. Sistemin kabiliyeti BoD şebekesinin kabiliyetleri alt başlığında incelenmiştir.Bir TRES modemin çıktığı yayını UMOD (Universal Modem) ve RES (Receive earth Station) sistemleri de alabilir. Böylece kendisiyle aynı iletişim tekniğini kullanan ürünler ile uyumlu olan TRES, farklı lokasyonlarda farklı amaçlarla kurulmuş RES ve UMOD sistemleriyle birlikte çalışmanın sağladığı avantajlar ile ekstra yatırım maliyetlerini de azaltır.